InRespect logo

Tariefverhoging/inflatiecorrectie

Claudia Stevens
18 december 2023

Via deze weg wil ik u graag op de hoogte brengen van een door te voeren prijsverhoging ingaande 1 januari 2024. Helaas stijgen ook voor mij alle kosten en ben ik genoodzaakt om dit in mijn tarieven door te berekenen.

Conform de vastgestelde Consumenten indexprijs (2023) zal ik voor komend jaar de inflatiecorrectie van 5 % toepassen op mijn uurtarief.

Concreet houdt dit in dat mijn uurtarief zal stijgen van 90 euro naar 94,50 euro.

Dit geldt niet voor de lopende trajecten!

Zoals u weet kan u mijn inzet (of een deel ervan) bij uw werkgever indienen, vanuit IKB of vanuit persoonlijk ontwikkelingsbudget is dit mogelijk.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.