InRespect logo

Pilot Levantogroep groot succes!

admin
19 december 2022

Het is gelukt, mijn missie om een trainingsprogramma te ontwikkelen voor medewerkers in Zorg en Welzijn Sector is uitgekomen! Een droom die werkelijkheid is geworden, love it!

De 3 daagse training is gebaseerd op de valkuilen van de doelgroep. Opzet is dat de deelnemers meer inzicht krijgen in hun eigen persoonlijke en professionele coping patronen. De professional is zijn eigen instrument, dus kennis en onderhoud hiervan is essentieel om duurzaam inzetbaar te blijven en werkplezier te behouden.

In de training wordt lichaams- en ervaringsgericht gewerkt, op momenten ondersteund door de inzet van gecertificeerde therapiehonden (Animal Assisted Interventions (AAI)), de ACT en Gestalltmethodiek. De honden spiegelen in het hier en nu de onderliggende emoties, dit is een laagdrempelige, directe manier van coachen om weer met jezelf en je emoties in verbinding te komen. De honden hebben geen oordeel en hebben een natuurlijk aanvoelend vermogen.

Bewustwordingsthema’s die aan bod komen in de training:

  • Moeten (omzetten van overtuigingen in nieuw gedrag, gebaseerd op ACT therapie)
  • Grenzen aanvoelen en aangeven bij jezelf en in contact met de ander (gebaseerd op Rots en Watermethode en AAI)
  • Inzicht in eigen behoeftes (zelfreflectie vanuit de Gestalltherapie)
  • Angst/pijn (inzicht voorkomt overdracht/tegenoverdracht en je bent alerter bij onveilige situaties), eigen levensprocessen hebben invloed op wie je nu bent als persoon en professional en hoe je acteert naar anderen
  • Bewustwording zintuigen (smaak, horen, zien, ruiken, voelen dmv Mindfullness en natuurcoaching), doel ervaren wat de kracht is van het hier en nu (beter energiemanagment doordat je bewust wordt van de balans tussen hoofd en lichaam).
  • Bewustwording van goede ademhaling. Effect: eerder herkennen stress (early warning signs), leren terugschakelen indien nodig, stressreductie, verlagen hartslag, meer energie, beter slapen, effect van chronische stress op je lichaam (spieren, hart, hormonen adrenaline en cortisol)
  • Kernkwadranten (D. Ofman): doel is om jezelf en anderen te leren kennen in de interactie
  • Rust/stilstaan: bewustwording eigen lichamelijke en geestelijke behoeftes
  • Positionering: innemen van positie, behouden van positie in werkveld in verbinding met jezelf en met anderen (inzet van AAI). Omgaan met weerstand in interactie met de ander.

Doel is dat medewerkers door de inzichten tijdens de training beter voor zichzelf leren zorgen en hierdoor ook beter en langer in staat zullen zijn om dit voor anderen/cliënten te kunnen blijven doen. Ze hebben handvatten gekregen om voor zichzelf op te komen en te herkennen wat ze nodig hebben om zichzelf staande te houden in een sector die onder druk staat.

Ervaring van deelnemer:

“Een training die je heel goed laat zien waar je valkuilen liggen en je knelpunten. Op deze manier krijg je de kans om dit aan te gaan pakken, waardoor we misschien minder lang “gewoon” maar doorgaan. Met in mijn eigen achterhoofd het personeelstekort, vnl. Door mensen die weggaan of langdurig ziek thuis zitten. Mensen in de zorg gaan nogal makkelijk over hun grenzen heen, zo is ook maar weer gebleken in de training! Deze training biedt een geweldig inzicht.”

Duur training: 3 werkdagen van half 9 tot 17 uur, 2 dagen aaneengesloten en 1 terugkomdag na circa 6 weken. Groepsgrootte van maximaal 9 deelnemers.

Mogelijkheid tot maatwerk o.a. training in kleiner verband (individueel of in groep van 3 deelnemers).

Voordelen voor werkgever

·        Minder ziekteverzuim

·        Snellere terugkeer bij ziekte naar werk

·        Medewerkers die hun grenzen kennen naar zichzelf en in interactie
met de ander

·        Doordat medewerkers hun eigen kwaliteiten en kernwaarden kennen,
zijn ze duurzaam inzetbaar

·        Medewerkers die de Early Warning Signs herkennen en hiernaar
kunnen handelen

·        Medewerkers die beter kunnen omgaan met stress

·        Medewerkers die goed in hun vel zitten en meer werkplezier ervaren
en daardoor een betere productie leveren

·        Medewerkers die d.m.v. zelfreflectie beter weten hoe ze moeten
handelen bij cliënten en netwerkpartners

Meer informatie: stuur een bericht of bel 06-42645O56.