InRespect logo

Meerwaarde inzet therapiehond in counseling

admin
30 juni 2021

Honden zijn in het hier en nu

Honden zijn in staat de sfeer en gemoedstoestand om hen heen direct te spiegelen. Ze geven feedback en bevestiging van je "zijn" als mens. Het is zoals het is.

Honden hebben geen oordeel, geen vooroordeel, zij vinden je goed zoals je bent

In een begeleidingsproces zorgen ze voor levendigheid, speelsheid en humor

Honden hebben geen verborgen agenda, de relatie is zuiver en echt

Honden communiceren non-verbaal; intentie, lichaamshouding, uitstraling voelen ze feilloos aan. Hun respons is eerlijk en direct

Het contact, de verbinding met de hond is authentiek

Activiteiten met honden worden als laagdrempelig en plezierig ervaren

Omgaan en interactie met honden is direct ervaren; het raakt, het komt binnen. Dat motiveert om tot verandering en groei te komen

Activiteiten met honden kunnen zorgen voor mooie metaforen hoe om te gaan met situaties uit het echte leven

Experimenteren met alternatief gedrag samen met honden wordt vaak als veilig ervaren door de client

Honden zijn net als mensen groepsdieren. Zij hebben net als mensen hun sociale rollen en positie in de roedel/het gezin